White Rice Flour Stone Ground 24oz - Bob's Red Mill